Criteria

Lidmaatschapscriteria opgesteld in maart 2007

Deelnemer aan
• Olympische spelen
• Wereldkampioenschappen
• Europese kampioenschappen
• Universiade

Deelnemer aan
• W.K. < 23 jaar
• E.K.  < 23 jaar
• W.K. Jeugd
• E.K.  Jeugd

Deelnemer aan
• Interland wedstrijden

Europa-Cup
• Nederlands recordhouder
• Nederlands kampioen
• Bij de beste 10 allertijden
• 5 x op een NK erepodium
• ereleden van de Atletiekunie
• hoofdbestuursleden Atletiekunie

Toch kan iemand ook lid worden wanneer niet aan de criteria zijn voldaan en wanneer het
bestuur met algemene stemmen akkoord gaat. Alles ter beoordeling van het bestuur van de
Vereniging “Vrienden van de Atletiek”