Verbinden verleden, heden en toekomst in de atletiek

De vereniging Vrienden van de Atletiek (voorheen Vrienden van de K.N.A.U.) is opgericht op 26 mei 1951 en stelt zich tot doel om de belangen te behartigen van al degenen die de atletieksport een warm hart toedragen. Hieronder zijn tevens begrepen leden en oud-leden van de Atletiekunie en atletieksupporters.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren worden activiteiten ontplooid, zoals het bevorderen van de contacten tussen voormalige topatleten en anderen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de atletieksport. Daarnaast worden jeugdige atletiektalenten ondersteund via stages en clinics en wordt hen mogelijkheden geboden om zich voor te bereiden op deelname aan internationale toernooien.

Daar waar mogelijk wordt voor de Vrienden van de Atletiek bijvoorbeeld bij nationale kampioenschappen ook een Trefpunt ingericht.

De Vrienden van de Atletiek is een actieve vereniging die niet slechts uit is op gezelligheid, oude succesverhalen oprakelt en het nationale atletiekerfgoed koestert, maar ook met grote belangstelling de hedendaagse atletiek volgt en via stimulerende acties hieraan een positieve bijdrage probeert te leveren.

Op deze site vindt u alles over de vereniging, haar leden en haar activiteiten.