Over ons: de Vereniging en het Bestuur

De Vereniging

Vrienden
De Vereniging Vrienden van de Atletiek (voorheen Vrienden van de KNAU) heeft ruim 300 leden. Velen waren en sommigen zijn nog altijd actief in de atletieksport.

Onder hen deelnemers aan Olympische Spelen, WK’s en/of EK’s maar ook voormalige nationale kampioenen, internationals, bestuurders en juryleden. Maar ook supporters die de atletieksport en atleten een warm hart toedragen.
Een willekeurige greep uit ons ledenbestand: De gouden medaillewinnares van de Olympische Spelen Ellen van Langen (800m). En verder ook Olga Commandeur (800m en bekend van TV “Nederland in beweging”), Wilma van Gool-van den Berg (deelneemster sprint OS Mexico en gedurende lange tijd met haar teamgenoten in het bezit van het wereldrecord 4 x 100m estafette), Jos Hermens (atletenmakelaar), Elly van Hulst (WR houdster 3000m), Frans Maas, Rob Druppers, Gerard Nijboer (Europees Kampioen marathon), Bram Wassenaar, Marko Koers en Simon Vroemen.
De vereniging heeft een open karakter, volgt nieuwe ontwikkelingen in de atletieksport en onderhoudt een goede relatie met de Atletiekunie, zowel op het bestuurlijke als het atletiek technische vlak.
De Vriendenband
Ons verenigingsorgaan is De Vriendenband. Deze verschijnt 6x per jaar. De hoofdredacteur is Piet Wijker (redactie@vriendenvandeknau.nl). In aanvulling hierop worden regelmatig Nieuwsflitsen verspreid over actuele zaken binnen de vereniging.
Het Archief
Een werkgroep beheert het archief. Met vragen over prestaties en voor historische informatie kunt u terecht via info@vriendenvandeknau.nl

Het Bestuur

Bestuurssamenstelling per 27 oktober 2018

Voorzitter: Rien van Haperen
Secretaris: Jaap van Amsterdam
Vicevoorzitter: Wim van der Krogt
Penningmeester: Hans van Kuijen
Commissaris: Elly de Regt-Henzen
Hans de Vries ondersteunt het bestuur door de ledenadministratie en de inning van de contributie voor zijn rekening te nemen.

 

Bestuurstaken

  • Organisatie van de jaarlijkse reünie en de ALV met After Party
  • Ondersteuning van talentvolle atleten via het Jeugdfonds
  • Organisatie van semi-interlands voor jeugdatleten
  • Onderhouden internationale contacten met zusterorganisaties
  • Bevorderen van deelname aan supportersreizen naar atletiektoernooien
  • Organiseren van een Vriendentrefpunt bij het NK senioren indoor en outdoor
  • Onderhouden van sociale contacten bij lief en leed onder de Vrienden
  • Stimuleren van overige activiteiten als de jaarlijkse fietstocht en het golftoernooi
  • Periodiek overleg met de Atletiekunie over zaken als wedstrijdbezoek, historisch materiaal en wederzijdse ondersteuning.

 

Stichting Atletiekerfgoed

De Stichting Atletiekerfgoed (een initiatief van de Atletiekunie en de Vereniging Vrienden van de Atletiek) bekommert zich om de geschiedenis van de Nederlandse atletiek. De stichting is gevestigd op de locatie van het bondsbureau van de Atletiekunie op Papendal in Arnhem. Zij beheert daar een bibliotheek, een archief, beeldmateriaal en memorabilia over de Nederlandse atletiek.

 

Voor de geschiedenis van de atletiek in Nederland is het belangrijk dat informatie over de geschiedenis en objecten die in de geschiedenis een rol hebben gespeeld, niet verloren gaan. Verzamelen, ontsluiten en beheren zijn de drie kernwoorden voor de activiteiten die de stichting uitvoert. De stichting moedigt ieder aan die unieke informatie of objecten uit de vroegere atletiek heeft en daar afstand van wil doen, contact met haar op te nemen. Onderzoekers kunnen voor hun werk een beroep doen op de bibliotheek en het archief. De toegang is hiertoe op afspraak en algemene vragen over de geschiedenis van de Nederlandse atletiek kan men stellen per e-mail of per telefoon.

 

Voor algemene zaken en eventueel bezoek aan de bibliotheek kun je contact opnemen met het bondsbureau van de Atletiekunie (026-483.4800) of via info@atletiekerfgoed.nl

 

De stichting heeft ook een eigen website: www.atletiekerfgoed.nl.

De vereniging stelt zich ook ten doel om buitengewone prestaties binnen de vereniging op op sportief vlak, te onderscheiden met De Vriendentrofee voor een uitzonderlijke en langdurige inzet voor de vereniging en het uitreiken van Gouden Pluimen (veelal voor een topprestatie van een atleet of atlete senior of junior).