Privacybeleid en Disclaimer

Privacystatement

De Vrienden van de Atletiek vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt De Vrienden van de Atletiek overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De door u verstrekte gegevens verwerkt De Vrienden van de Atletiek alleen om uw vraag correct te beantwoorden of u de gevraagde dienst op juiste wijze te kunnen leveren. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiermee hebt ingestemd of dit wettelijk is verplicht.

De Vrienden van de Atletiek maakt continu logbestande.n van de activiteiten op zijn webomgeving. Die logbestanden bevatten gegevens zoals uw IP-adres, browsertype, laatst bezochte webpagina en andere soortgelijke gegevens. Log-bestanden worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van De Vrienden van de Atletiek te analyseren en daarmee de gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening mogelijk te maken. Deze bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Dit privacy statement is van toepassing op de webpagina’s van De Vrienden van de Atletiek. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Vragen over ons privacybeleid kunt u stellen via ons secretariaat: info@vriendenvandeatletiek.nl

Disclaimer

De Vrienden van de Atletiek besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van de website en de e-mailnieuwsbrief. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website en/ of de e-mailnieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Vrienden van de Atletiek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website en/ of de e-mailnieuwsbrief of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website of de nieuwsbrief te kunnen raadplegen.

Voor zover op de website of in de elektronische nieuwsbrief naar derden wordt gelinkt is De Vrienden van de Atletiek evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/ of geleverde diensten.

De inhoud van de website en van de e-mailnieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet het logo, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/ of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd bij het secretariaat van De Vrienden van de Atletiek,

Contact
Per mail via ons secretariaat: secretaris@vriendenvandeatletiek.nl