Home

Missie: Verbinden verleden, heden en toekomst in de atletiek

Altijd actueel en altijd nieuws….

Lees hier de laatste nieuwsberichten...

De Vrienden van de Atletiek, voorheen Vrienden van de KNAU, is een vereniging die op 26 mei 1951 is opgericht voor oud-topatleten die ooit deelnamen aan Olympische Spelen, uitkwamen op internationale kampioenschappen of successen boekten op nationaal niveau. Later is de vereniging ook opengesteld voor oud-bestuurders, officials en supporters, waarmee een meer open karakter is verkregen. De vereniging maakt geen onderscheid in ras, afkomst, sexe en ook niet in geleverde prestaties in de atletieksport.


De vereniging stelt zich tot doel om de belangen te behartigen van al degenen die de atletieksport een warm hart toedragen. Meer specifiek geldt daarbij dat zij deze doelstelling wil bereiken vanuit de ambitie om een verbinding te leggen tussen het verleden, het heden en de toekomst in de atletiek. Deze verbindende schakel is tamelijk uniek. Weliswaar zijn meerdere organisaties actief binnen één van deze schakels van de atletieksport, de vereniging Vrienden van de Atletiek onderscheidt zich door het leggen van de integrale verbindingen in de atletiek. 


Activiteiten

Om deze ambitie te kunnen realiseren participeert de Vrienden van de Atletiek in de Stichting Atletiekerfgoed om de historie van de atletieksport te bewaken. Verder worden de actuele ontwikkelingen in de atletiek gevolgd onder andere 

door het bezoeken van (inter)nationale wedstrijden en worden, tot slot, talentvolle jeugdatleten ondersteund om hun droom te kunnen realiseren.


En natuurlijk ons blad De Vriendenband…

Zes maal per jaar krijgen onze leden ons huisblad De Vriendenband toegestuurd. Lees hier de actuele uitgaven van dit jaar…


Sociale functie

De Vrienden van de Atletiek biedt aan voormalige internationals een platform om elkaar te ontmoeten. De afgelopen jaren sluiten ook andere belangstellenden die de atletieksport een warm hart toedragen zich als lid aan bij deze vereniging.


Het platform komt tot uitdrukking in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met aansluitende Vriendenbijeenkomst waarin o.a. enkele huidige (jeugd)atleten met de uitreiking van een Gouden Pluim in het zonnetje worden gezet.

Daarnaast vindt er jaarlijks een reünie op een aantrekkelijke in het land plaats en staan er ook een Vrienden Fietsdag en Vrienden Golfdag op het programma.

In overleg met de Atletiekunie wordt tevens de mogelijkheid geboden om het Vrienden Trefpunt bij de nationale atletiekkampioenschappen voor senioren te bezoeken.


Verbinden…

Een niet te onderschatten factor is verder het delen van lief en leed bij bijzondere gebeurtenissen, zoals een verjaardagkaartje, een bloemetje bij  onderscheidingen of een bezoekje of belletje bij langdurige ziekte. 

Al met al gelegenheden en momenten om elkaar te ontmoeten, herinneringen op te halen en samen te genieten van wat de atletieksport ons te bieden heeft. Veel relaties zijn in of dankzij deze sport ontstaan en dragen bij aan de sociale functie van de vereniging. In feite een warm ‘atletieknest’ om het zo uit te drukken. 

Op deze site vindt u alles over de vereniging, haar leden en haar activiteiten. Kijk gerust verder op de rest van de website, er is nog genoeg te vinden over verleden, heden en toekomst in de atletiek…

Ook de rijke historie wordt niet vergeten….