Eerder deze week bereikte ons het trieste bericht dat op 25 oktober jl., na een moedig gestreden strijd, Bob Vos (89) is overleden. 

Bob was als atleet een gekend sprinter en heeft later ook als voorzitter van de Vrienden van de Atletiek veel voor de atletieksport  en onze vereniging betekend. Met zijn immer aanwezig optimisme en bindend vermogen vervulde hij een belangrijke rol ook in de contacten b.v. met de Deutsche Freunden. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Corrie, kinderen en kleinkinderen.  Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke periode. 

Het afscheid van Bob heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Raadhuisstraat 63, 6711 DS Ede (Gld). 

Voor een meer uitgebreid In Memoriam verwijzen wij u naar de volgende editie van De Vriendenband.

Jaap van Amsterdam

Secretaris Vrienden van de Atletiek