Archive | Algemene Ledenvergadering RSS feed for this section

ALV 2022 9 april te Vught

Algemene Leden vergadering in Vught Op 9 april jl. vond in het clubhuis van PH te Vught weer de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de Vrienden van de Atletiek. Gelukkig konden we na 2 jaar corona weer een fysieke vergadering houden. Nog niet met een reünie maar alleen de formele vergadering met vooraf een lichte […]

REMINDER Algemene Ledenvergadering zaterdag 9 april a.s.

Vrienden, Graag willen wij als bestuur iedereen nadrukkelijk vragen indien je aanwezig bent (of voornemens te komen) naar de vergadering in Vught op zaterdag 9 april a.s., om dit per omgaande per mail te melden aan secretaris@vriendenvandeatletiek.nl Dit in verband met de catering van de lunch door PH. Ook degene die NIET aanwezig zijn, willen […]

Algemene Ledenvergadering 9 april

Op 9 april houden we de algemene ledenvergadering bij PH in Vught (Sportlaan 1). Wij verzoeken alle leden om zich vooraf aan te melden zodat wij rekening kunnen houden met de lunch. Eventuele afmeldingen graag ook doorgeven via secretaris@vriendenvandeatletiek.nl Jaap van Amsterdam Secretaris

Annulering Algemene Ledenvergadering 4 april

  Beste Vrienden.   De ontwikkelingen rond het Corona virus houden heel Nederland bezig. Bij de persconferentie van de minister president op 12 maart jl. bleek al dat – zeker in de Brabantse situatie – de huidige maatregelen voor de komende weken nog zullen worden aangescherpt. Vooralsnog werd daarbij de datum van 31 maart a.s. […]

Agenda ALV 2020

Agenda ALV 2020

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering en Vriendenbijeenkomst

Uitnodiging ALV 2020

Info Algemene Ledenvergadering en After party

        2019 Je hebt het al kunnen lezen in de laatste Vriendenband: op zaterdag 26 oktober 2019 hebben wij de Algemene Ledenvergadering in de accommodatie van de 100-jarige Rotterdam Atletiek, Nenijtobaan, Benticklaan 401, 3039 KK ROTTERDAM.   Tijdens deze bijeenkomst beginnen wij met de vergadering, daar ontkomen we niet aan omdat het […]

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

        Uitnodiging voor de najaarsvergadering van de vereniging “Vrienden van de Atletiek” op zaterdag 26 oktober 2019 _______________________________________________________ Locatie: Kantine Rotterdam Atletiek, Nenijtobaan, Benticklaan 401, 3039 KK ROTTERDAM. Aanvang van de vergadering: 11.00 uur (ontvangst vanaf 10:00 uur).   Agenda: 1)     Opening 2)     Ingekomen stukken en mededelingen 3)     Notulen van de ALV, […]

ALV en After Party

Bewogen ALV en informele After Party in Lisse Op 27 oktober jl. vond in het clubhuis van av De Spartaan in Lisse de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de Vrienden van de Atletiek. Met een mooie opkomst van ruim zestig Vrienden en genodigden kende deze ALV een bijzonder verloop. Enkele dagen vóór aanvang van deze […]

Uitnodiging After Party

Uitnodiging aan de atleten en het begeleidingsteam van de EK in Berlijn om deel te nemen aan de After Party georganiseerd door de Vrienden van de Atletiek op zaterdag 27 oktober bij De Spartaan in Lisse. inloop tussen 11:00 en 12:00 uur; einde tussen 15:00 en 16:00 uur. Uitgebreid lopend buffet met intermezzo’s tussen 12:00 […]