Vrienden,

Graag willen wij als bestuur iedereen nadrukkelijk vragen indien je aanwezig bent (of voornemens te komen) naar de vergadering in Vught op zaterdag 9 april a.s., om dit per omgaande per mail te melden aan secretaris@vriendenvandeatletiek.nl

Dit in verband met de catering van de lunch door PH.

Ook degene die NIET aanwezig zijn, willen jullie dit per omgaande melden.

Natuurlijk niet als je dit al gedaan hebt.

Tot heden zijn er helaas slechts 15 aanwezige opgegeven.

Ik hoop dat nog vele zullen volgen.

Groeten en tot horens.

Jaap van Amsterdam

Secretaris Vrienden van de Atletiek