Verkiezing Sylvia Barlag

Tijdens het Congres van World Athletics, voorafgaande aan de WK Atletiek in Budapest, is Sylvia Barlag op overtuigende wijze voor een nieuwe periode van vier jaar herkozen als lid van de Council van World Athletics. Sylvia Barlag, al jaren trouw lid van de Vrienden...

Ontvangen subsidie

Wij hebben , voor het tweede jaar op rij, een bedrag van € 1.000,- ontvangen als sponsoring van het ING Nederland Fonds. Dit fonds van medewerkers en door en voor medewerkers van ING Nederland wil hiermee de vrijwilligers activiteiten van haar medewerkers...

Mededeling Coranavirus Atletiekunie

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de Atletiekunie besloten alle competities van het aankomend atletiekseizoen af te gelasten. Alle betrokken organisatoren en...

Belastingvrije donaties

SCHENKINGEN AAN JEUGDFONDS AFTREKBAAR VOOR BELASTINGEN Wisten jullie dat schenkingen aan het jeugdfonds tegenwoordig ook aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte, als zijnde een schenking aan een goed doel. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een vereniging aan...

Stichting Atletiekerfgoed

Op vrijdag 17 januari j.l. , na de bestuursvergadering op het bondsbureau op Papendal, heeft het bestuur een bezoek gebracht aan de vrijwilligers van de Stichting Atletiekerfgoed die daar elke laatste vrijdag van de maand werken aan het op orde houden, rubriceren en...