Beste Vrienden.

 

De ontwikkelingen rond het Corona virus houden heel Nederland bezig. Bij de persconferentie van de minister president op 12 maart jl. bleek al dat – zeker in de Brabantse situatie – de huidige maatregelen voor de komende weken nog zullen worden aangescherpt. Vooralsnog werd daarbij de datum van 31 maart a.s. genoemd maar we moeten ons realiseren dat de crisis hiermee niet gedaan zal zijn. Veel activiteiten in de sport, ook in de atletiek, staan inmiddels op alle niveaus op een laag pitje of zijn inmiddels al afgelast.

 

De richtlijnen geven aan om bijeenkomsten van meer dan 100 personen geen doorgang te laten vinden. Daarnaast wordt nog het accent gelegd om contacten met ouderen en kwetsbare groepen waar mogelijk te ontzien. Uiteraard valt hier op basis van casuïstiek nog van alles op af te dingen, maar feit is dat ook Nederland in de ban is van het corona virus wat ook aan ons niet voorbij gaat.

 

Gelet op deze ontwikkelingen heeft het bestuur van de Vrienden van de Atletiek besloten om de Algemene Ledenvergadering met aansluitende Vriendenbijeenkomst van 4 april a.s. in Utrecht op te schuiven naar een datum later in dit jaar.

 

Hierover zullen wij u uiteraard zo spoedig als mogelijk informeren. Mocht dit bericht aanleiding geven tot op- of aanmerkingen, neem dan even contact met ons op. De eventueel overgemaakte bijdrage voor de bijeenkomst op 4 april a.s. wordt aan u teruggestort.

 

Wij vragen uw begrip voor deze situatie en hopen u spoedig over een alternatieve datum, zo mogelijk nog in de eerste helft van dit jaar, te kunnen berichten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Vrienden van de Atletiek