Algemene Leden vergadering in Vught

Op 9 april jl. vond in het clubhuis van PH te Vught weer de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de Vrienden van de Atletiek. Gelukkig konden we na 2 jaar corona weer een fysieke vergadering houden. Nog niet met een reünie maar alleen de formele vergadering met vooraf een lichte lunch welke door de mensen van PH uitstekend was verzorgd.

Helaas was de opkomst dit jaar minimaal met 19 personen wat ons als bestuur noopt om nog eens naar de invulling van de toekomst kijken. Er waren wel wat redenen aan te geven als toch nog wat reserve i.v.m. corona, de competitie van de jeugd op deze dag en de lange rit voor menigeen alleen voor een vergadering.

De ALV had een constructief maar rustig verloop met herbenoeming van de bestuursfunctie voor Elly de Regt tot commissaris en Jaap van Amsterdam als secretaris.

Vooraf had de erevoorzitter van PH Rob Janssen ons een inkijkje gegeven van de totstandkoming van de accommodatie van PH.

Er werd een levendige discussie gevoerd over het voortbestaan van DE Vriendenband en de uitvoering. Voorlopig blijft alles bij het oude maar voor de toekomst gaat het bestuur in overleg met een klankbordgroep uit de leden om tot besluiten te komen.

Na de vergadering gaf Wim van der Krogt een inkijk in de jeugdfonds activiteiten en schetste hoe we als Jeugdfonds in 2022 en verder willen opereren en samenwerken met de Atletiekunie.

Hierna gaf Rob Verheij van PH ons een inzicht van de jeugdatletiek bij PH.

Tenslotte was de Vriendentrofee, de hoogste onderscheiding binnen de Vrienden, dit jaar voor Riet van der Enden die gedurende 17 jaar de felicitatiekaarten (ruim 5000) verzorgd alsmede een bestuursfunctie vervulde van 2003 tot 2015. Riet organiseert al jaren ook het fietsweekend. Riet ontving de onderscheiding uit handen van de voorzitter voor haar jarenlange inzet voor De Vriendenband.

Een foto impressie van deze dag is hieronder te vinden.

.