Bestuur

Bestuurssamenstelling vanaf de ALV op 28 oktober 2017

Voorzitter: Rien van Haperen                 oud directeur Atletiekunie en oud Directeur EK2016
Secretaris: Jaap van Amsterdam            official Atletiekunie
Vicevoorzitter: Ed Turk                            oud-penningmeester Atletiekunie
Penningmeester: Vacant
Commissaris: Wim van der Krogt          manager Jeugdfonds
Commissaris: Melchert Kok                    nk indoor 800 m

Sinds juni 2017 ondersteund Hans de Vries bestuurstaken door de ledenadministratie en de inning van de contributie voor zijn rekening te nemen.

Bestuurstaken

  • Het bestuur coƶrdineert de organisatie van de reĆ¼nie en de jaarvergadering.
  • Het bestuur organiseert in samenwerking met de Atletiekunie het Vriendentrefpunt bij het NK senioren op de baan en indoor.
  • Het bestuur onderhoudt het contact met zieke leden en stuurt felicitaties bij verjaardagen.
  • Het bestuur streeft er naar om een delegatie of een vertegenwoordiger  af te vaardigen bij uitvaarten van leden.
  • Het bestuur staat klaar als er een beroep op haar wordt gedaan in geval van problemen bij leden.
  • Wij vormen een unieke Vriendenclub en hebben als doelstelling het onderhouden van  contacten en het bevorderen van de onderlinge vriendschap.
  • Er is periodiek overleg met de Atletiekunie over zaken als wedstrijdbezoek, historisch materiaal en wederzijdse ondersteuning.