Beste Vrienden,

 

Vandaag ontvingen wij bericht van het overlijden van Roelf van der Wijk op 4 februari jl.

Roelf is 76 jaar geworden.

Roelf was een van de oprichters van het Vrienden Jeugdfonds zoals dit nog steeds functioneert en heeft met een substantiële bijdrage gezorgd dat het fonds al vele jaren de talentvolle jeugd kan ondersteunen.

De vereniging Vrienden van de Atletiek is hem daarvoor nog altijd zeer dankbaar. Met veel respect denken wij terug aan vele jaren van betrokkenheid en steun die wij van Roelf mochten ondervinden.

 

Wij wensen zijn vrouw Fenny, kinderen en verdere naasten heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

 

Namens de leden en het bestuur van de Vrienden

 

Jaap van Amsterdam

Secretaris Vrienden van de Atletiek