Bestuur

 

Bestuurssamenstelling per 27 oktober 2018

Voorzitter:               Rien van Haperen                 
Secretaris:              Jaap van Amsterdam            
Vicevoorzitter:        Wim van der Krogt                           
Penningmeester:    Hans van Kuijen
Commissaris:         Elly de Regt-Henzen                    

Hans de Vries ondersteunt het bestuur door de ledenadministratie en de inning van de contributie voor zijn rekening te nemen.

Bestuurstaken

  • Organisatie van de jaarlijkse reünie en de ALV met After Party
  • Ondersteuning van talentvolle atleten via het Jeugdfonds
  • Organisatie van semi-interlands voor jeugdatleten
  • Onderhouden internationale contacten met zusterorganisaties
  • Bevorderen van deelname aan supportersreizen naar atletiektoernooien
  • Organiseren van een Vriendentrefpunt bij het NK senioren indoor en outdoor
  • Onderhouden van sociale contacten bij lief en leed onder de Vrienden
  • Stimuleren van overige activiteiten als de jaarlijkse fietstocht en het golftoernooi
  • Periodiek overleg met de Atletiekunie over zaken als wedstrijdbezoek, historisch materiaal en wederzijdse ondersteuning.