SCHENKINGEN AAN JEUGDFONDS AFTREKBAAR VOOR BELASTINGEN

Wisten jullie dat schenkingen aan het jeugdfonds tegenwoordig ook aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte, als zijnde een schenking aan een goed doel.

Om hiervoor in aanmerking te komen dient een vereniging aan een aantal voorwaarden te voldoen, namelijk:

  • de vereniging heeft 25 of meer leden
  • de vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid
  • de vereniging maakt geen winst en hoeft dus geen aangifte vennootschapsbelasting te doen

De Vrienden van de atletiek voldoen aan al deze 3 voorwaarden en dit betekent dat periodieke giften aan de Vrienden volledig aftrekbaar. Hiervoor geldt geen drempel en geen maximum. U kunt dus het hele bedrag aftrekken.

Wat is een periodieke gift:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.
  • Gewone giften of eenmalige giften vallen voor de vereniging hier niet onder

De schenker moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om de periodieke gift te mogen aftrekken, namelijk:

  • U heeft de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift
  • U geeft jaarlijks hetzelfde

Als u interesse heeft om een schenking aan de Vrienden van de atletiek te doen, of nadere informatie wenst dan kunt u contact hierover opnemen met de penningmeester van de Vrienden, zodat een rechtsgeldige overeenkomst kan worden opgemaakt.

Hans van Kuijen

Penningmeester Vrienden van de atletiek

e-mail: j.kuijen4@upcmail.nl

            penningmeester@vriendenvandeatletiek.nl

tel.       0492 526187

mobiel: 06 8322 3400