Vrienden Jeugdfonds

Algemene gegevens over het Vrienden Jeugdfonds

Ontstaan van het Jeugdfonds

De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie bestond in 2001 100 jaar en in hetzelfde jaar werd ook het 50-jarig bestaan van de Vrienden gevierd. De toenmalige voorzitter van de Vrienden Bob Vos samen met Roelf van der Wijk kregen het lumineuze idee om een Vrienden Jeugdfonds in het leven te roepen. De start werd mogelijk gemaakt doordat er direct een schitterend startbedrag beschikbaar werd gesteld. 

Doelstellingen

Bij de start was de doelstelling van het Jeugdfonds simpel en helder: extra stimulans creëren voor potentiele subtoppers. Naderhand werden de doelstellingen wat strakker geformuleerd: Potentiële toppers in de leeftijdscategorie van 15 tot 23 jaar stimuleren door het ter beschikking stellen van financiële middelen voor hen en eventueel voor hun begeleiding, om hun doorgroei naar de (internationale) top te faciliteren respectievelijk te versnellen. Tenslotte werd tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Vrienden op 1 november 2014 besloten om de doelstelling te verruimen en op te nemen: het ondersteunen van projecten waarbij potentiële toppers ervaring kunnen opdoen op internationaal niveau: bijvoorbeeld in clinics en jeugdinterlands en de grotere jeugdwedstrijden in Nederland en de regio daar omheen.

Doelgroepen

Door schade en schande wijs geworden zijn de doelgroepen wat anders van samenstelling geworden. Bij de start van het Vrienden Jeugdfonds was de leeftijdsgrens 23 jaar en werden er in de eerste jaren rond de 15(!) atleten ondersteund. Het geld dat zij daarvoor beschikbaar gesteld kregen werd veelal gebruikt voor buitenlandse stages. Op dit moment streven wij er naar om een leeftijdsgrens van 20 jaar aan te houden en nomineren atleten vooral op hun kans van slagen bij grote internationale toernooien zoals de EJK’s en WJK’s. Het aantal atleten dat in de laatste jaren ondersteund wordt is teruggebracht naar slechts 6 vooral omdat wij gelden beschikbaar willen hebben voor het “upgraden” van internationale wedstrijden. En de laatste paar jaren krijgen wij steeds meer het gevoel daarmee op de goede weg te zijn. Projecten die nu de aandacht krijgen vanuit het Jeugdfonds zijn:

  • Indoor jeugdinterland tussen Nederland – België en Duitsland.
  • C-spelen: Aanloop en selectie voor de Interland U16.
  • Het U16 event tussen Nederland en Nordrhein – Westfalen.
  • De International Amsterdam Battle U18 op Hemelvaartsdag laten groeien naar een groter internationaal evenement.
  • Mogelijkheden creëren voor deelname aan grote jeugdwedstrijden zoals de Ruhrgames en de wedstrijden in Mannheim, Paderborn, Schweinfurth.

Organisatie Jeugdfonds

Het Jeugdfonds is van de Vrienden van de Atletiek en binnen het bestuur is Wim van der Krogt hiervoor het aanspreekpunt. Op de bijeenkomsten (bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen) van deze vereniging worden het beleid en alle andere zaken met betrekking tot het jeugdfonds uitgebreid besproken. Nieuwe ideeën, mogelijkheden en realisatie hiervan worden breed gedragen door een groter team waarbij vooral Marjan Olyslager en de vele beschikbare coaches van grote waarde zijn.

Wilt u meer informatie over het Jeugdfonds of heeft u ideeën die kunnen bijdragen aan de doelstellingen neem dan contact op met Wim van der Krogt (wimvanderkrogt@xs4all.nl).