Persbericht 3-11-2014

Vrienden van de Atletiek blijven jeugd ondersteunen.

Zondag Zaterdag 1 november 2014 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de K.N.A.U. in Gouda besloten om voortaan de naam ‘Vrienden van de Atletiek’ te hanteren. Daarnaast is besloten om het Jeugdfonds van de Vrienden een nieuwe fase in te laten gaan met enigszins aangepaste doelstellingen: voortaan zullen niet alleen potentiële toppers worden ondersteund en gestimuleerd in hun groei naar de top, maar ook projecten zoals interlands en clinics, waarbij de jeugd internationale ervaring kan opdoen.

De Vrienden van de atletiek is een vereniging die bestaat uit oud-internationals, oud-kampioenen en officials en die al sinds 2001 jeugdige atletiektalenten ondersteunt. Vorig jaar zag het er naar uit, dat het fonds de ondersteuning zou moeten stoppen, omdat er geen financiële middelen meer voor leken te zijn.

Na vele gesprekken kon echter een voorstel worden uitgewerkt en gepresenteerd waarin het haalbaar is gebleken om met het Jeugdfonds door te gaan. Zo werden er onder meer door de Stichting Tollien Schuurman en de Stichting Atletiek Fondsen (SAF) aanzienlijke bedragen gedoneerd; daarnaast stemden de leden in met een contributieverhoging van € 20. Dit alles laat onverlet dat de Vrienden blijven doorzoeken naar andere en structurele inkomstenbronnen.

Door het weer beschikbaar zijn van financiële middelen konden op 1 november de eerste jeugdatleten gepresenteerd worden voor ondersteuning in 2015:

Menno Vloon
Denzel Comanentia
Bart van Nunen
Dominique Esselaar
Tony van Diepen
Sina Mai Holthuijsen
Joris van Gool

Bij de uitverkiezing is vooral gekeken naar de kansen op de grote toernooien die in 2015 worden gehouden, zoals in eerste instantie het Europees Kampioenschap voor 20-22 jaar in Tallin en de Europese Junioren Kampioenschappen in Eskilstuna.De atleten kunnen het hen toegewezen bedrag gebruiken voor o.a. een trainingsstage, of deelname aan een buitenlandse wedstrijd.Namens het Vrienden Jeugdfonds:Willem van der Krogt