Wij ontvingen bericht dat ons lid Liliane Mandema op maandag 22 juni jl. is overleden. Wij wensen haar man Hans en overige familie veel sterkte met het verwerken van het verlies. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Liliane Mandema

Namens de Vrienden van de Atletiek

Jaap van Amsterdam

Secretaris