Wij ontvingen woensdag 15 april bericht van overlijden van Wim Visser op 88 jarige leeftijd.

Wij wensen zijn familie veel sterkte in de komende periode.

Overlijdenskaart Wim Visser

Namens het bestuur

Jaap van Amsterdam

Secretaris