Vrienden van de Atletiek 70 jaar

26 mei 1951: op die datum is de vereniging “Vrienden van de KNAU” op gericht en dus bestaat deze sinds 26 mei 2021 als de “Vrienden van de Atletiek” inmiddels.

70 jaar bewogen atletiek geschiedenis. 295 leden op dit moment en vele bekenden uit onze atletiekfamilie zijn nog lid vandaag de dag.

Helaas is het niet de periode om nu het jubileum uitgebreid te gaan vieren.

Wel zullen we in de komende Vriendenbanden extra aandacht besteden aan deze periode van 70 roemruchtige jaren.

In het najaar hopen we dan ook tijdens onze uitgaansdag (Reünie) hier aandacht aan te besteden.

Maar natuurlijk zou dit jubileum een mooie nieuwe start zijn met vele nieuwe en vooral jonge leden. Ik roep dan ook iedereen die de jeugdatletiek een warm hart toedraagt, om lid te worden.

Via ons mailadres secretaris@vriendenvandeatletiek.nl kun je je aanmelden.