Bewogen ALV en informele After Party in Lisse

Op 27 oktober jl. vond in het clubhuis van av De Spartaan in Lisse de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de Vrienden van de Atletiek. Met een mooie opkomst van ruim zestig Vrienden en genodigden kende deze ALV een bijzonder verloop. Enkele dagen vóór aanvang van deze ALV bleek Ed Turk om hem moverende redenen zijn functie als bestuurslid per direct te hebben neergelegd.

 

Met alle begrip voor zijn ervaring en het vele werk dat hij voor de Vrienden heeft verricht, bleek de interne communicatie dermate verstoord dat van een vruchtbare samenwerking geen sprake meer kan zijn. Het bestuur heeft te kennen gegeven de supportersreizen te willen voortzetten en zich te beraden hoe hieraan, met oog op de EK Indoor in Glasgow, vorm zal worden gegeven.

 

Afscheid werd genomen van Melchert Kok die 10 jaar deel uitmaakte van het bestuur van de Vrienden en hierin 2 jaar tot tevredenheid de functie als voorzitter waarnam.

 

Hans van Kuijen fungeerde al sedert begin 2018 als penningmeester binnen het bestuur en werd in deze functie herbenoemd voor een periode van 3 jaar. Dat gold ook voor voorzitter Rien van Haperen die eveneens aftredend en herkiesbaar was.

 

Na de ALV werden in een gemoedelijke sfeer de Gouden Pluimen uitgereikt aan topatlete Lisanne de Witte en jeugdtalent Alida van Daalen voor hun bijzondere prestaties op respectievelijk de 400m en het discuswerpen in het afgelopen jaar. Charles van Commenee, per 1 oktober 2018 als hoofdcoach werkzaam bij de Atletiekunie, gaf op inspirerende wijze zijn visie op de topatletiek in ons land.

 

De Vriendentrofee, de hoogste onderscheiding binnen de Vrienden, werd tot slot toegekend aan een zichtbaar verraste Hugo Tijsmans voor zijn jarenlange inzet voor de atletieksport in het algemeen en de Vrienden in het bijzonder.

 

Een foto impressie van deze dag is te vinden op onze website onder fotoboek.