Elly de Regt – Henzen is bereid gevonden om de ontstane vacature in het bestuur van de Vrienden van de Atletiek op zich te nemen. De vacature ontstond na het tussentijds terugtreden van Ed Turk. Elly is geen onbekende binnen de Vriendenkring. Zij was een aantal jaren nauw betrokken bij de activiteiten van het Jeugdfonds en maakte de laatste jaren deel uit van de Kascommissie. Elly heeft een passie voor de atletieksport, volgt nauwgezet de ontwikkelingen binnen deze sport en voegt als juriste daarnaast specifieke kwaliteiten toe aan het bestuur.

 

Tijdens de bestuursvergadering van 2 november 2018 is Elly als bestuurslid benoemd. Conform het huishoudelijk reglement zal zij tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering aftreden en weer herkiesbaar zijn.

 

Binnen het bestuur zal Elly de functie Commissaris Algemene Zaken gaan vervullen.