Tijdens het Congres van World Athletics, voorafgaande aan de WK Atletiek in Budapest, is Sylvia Barlag op overtuigende wijze voor een nieuwe periode van vier jaar herkozen als lid van de Council van World Athletics. Sylvia Barlag, al jaren trouw lid van de Vrienden van de Atletiek, maakt al sinds september 2011 deel uit van de Council van World Athletics. In de periode van april 2007 tot en met april 2019 maakte zij tevens deel uit van de Council van European Athletics. Sylvia heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een gezaghebbende, internationale, bestuurder niet alleen op specifiek atletiekzaken, maar ook op beleidsterreinen als governance, integriteit, duurzaamheid en antidoping. De Vrienden van de Atletiek wensen haar van harte proficiat met deze eervolle herverkiezing en wensen haar alle succes toe bij het voortzetten van deze bestuurlijke functie op mondiaal niveau.