Voor het artikel over ons lid Marja Bak-Wokke in “Losse Veter” kopieer en plak dan de volgende link in je browser
http://losseveter.nl/2016/12/26/marja-bak-wokke-is-zelfs-na-een-levensbedreigende-ziekte-de-vrouw-van-de-lange-adem-gebleven