Op 8 februari j.l. overleed onze gewaardeerd lid Els Vader. Als atleet was zij van wereldklasse en is menigmaal uitgekomen op de grote internationale toernooien. Wij verliezen in haar ook een bescheiden maar zeer geïnteresseerd lid. Wij wensen haar man Haico en familieleden veel sterkte.

Bijgaand de rouwkaart en tevens de bedankkaart die wij mochten ontvangen.

Els Vader rouwkaart .

Els Vader bedankkaart