Vandaag ontvingen wij bericht van het overlijden van Haico Scharn op 10 juni jl. Haico werd 75 jaar.

Haico was een enthousiast, gewaardeerd en zeer gerespecteerd lid van de vereniging. Haico was een bescheiden man die in zijn sportcarrière vele Nederlandse records op met name de midden-lange afstanden heeft veroverd.

Hij overleed 4 maanden na zijn vrouw Els Vader in zijn woonplaats Culemborg.

Bijgaand de rouwkaart. De uitvaart is op woensdag 16 juni a.s. in besloten kring. 

Haico is opgebaard bij Rouwcentrum Culemborg,
Fluweelboom 1 te Culemborg, waar u afscheid van hem
kunt nemen op woensdag 16 juni van 16.00 tot 18.00 uur

Wij wensen zijn kinderen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens bestuur en leden van De Vrienden van de Atletiek

Jaap van Amsterdam

Secretaris Vrienden van de Atletiek

Haico Scharn rouwkaart