Wij ontvingen bericht dat ons oud lid en oprichter van het Vrienden Jeugdfonds, Piet van der Kruk , op 4 juni jl. is overleden.

Wij wensen zijn vrouw en overige familie veel sterkte met het verwerken van het verlies.

rouwkaart Piet v.d.Kruk

Namens de Vrienden van de Atletiek

Jaap van Amsterdam

Secretaris