Overlijden Els Vader

Op 8 februari j.l. overleed onze gewaardeerd lid Els Vader. Als atleet was zij van wereldklasse en is menigmaal uitgekomen op de grote internationale toernooien. Wij verliezen in haar ook een bescheiden maar zeer geïnteresseerd lid. Wij wensen haar man Haico en...

Overlijden Liliane Mandema

Wij ontvingen bericht dat ons lid Liliane Mandema op maandag 22 juni jl. is overleden. Wij wensen haar man Hans en overige familie veel sterkte met het verwerken van het verlies. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Liliane Mandema Namens de Vrienden...

Overlijden Piet van der Kruk

Wij ontvingen bericht dat ons oud lid en oprichter van het Vrienden Jeugdfonds, Piet van der Kruk , op 4 juni jl. is overleden. Wij wensen zijn vrouw en overige familie veel sterkte met het verwerken van het verlies. rouwkaart Piet v.d.Kruk Namens de Vrienden van de...

Overlijden Wim Visser

Wij ontvingen woensdag 15 april bericht van overlijden van Wim Visser op 88 jarige leeftijd. Wij wensen zijn familie veel sterkte in de komende periode. Overlijdenskaart Wim Visser Namens het bestuur Jaap van Amsterdam Secretaris...